Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy på Simskolor i Roslagen

När du lämnar personuppgifter till Simskolor i Roslagen AB via mail, telefon eller genom formulär på hemsidan samtycker du till att de uppgifterna hamnar i vårt kundregister. Som målsman samtycker du även till att ditt/dina barns personuppgifter hamnar i vårt kundregister. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig fortlöpande information om den simkursen som du är inbokad på samt information om framtida kurser. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att höra av dig till oss och tala om att du inte längre vill ha utskick om framtida kurser. Det gör du genom att skicka e-post till info@simskoloriroslagen.se.

Under tiden vi har dina personuppgifter har du en rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig och ditt/dina barn.  Skulle våra uppgifter vara fel har du rätt att begära att vi ändrar uppgifterna. Skulle vi inneha personuppgifter som inte behövs för våra ändamål har du rätt att få uppgifterna raderade. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Tänk på att det i praktiken betyder att om du inte längre vill ha våra utskick och om du är borttagen ur våra register kan vi inte kontakta dig igen.

Simskolor i Roslagen AB vill skydda din integritet och skulle aldrig sälja dina eller dina barns uppgifter vidare. Dina personuppgifter finns tillgängliga för personalen på Simskolor i Roslagen och även Rådmansö Kajak och Uteliv (org. 556764-1781) eftersom företagen delar IT-utrustning.

Närvarolista vid simkursen innehåller enbart ditt barns för- och efternamn, gruppnivå/önskat simmärke samt om det är något instruktören behöver veta om ditt barn. Efter avslutat kurs arkiveras närvarolistan tillsammans med bokföringen för det året.

Vid frågor kontakta oss på info@simskoloriroslagen.se. För att lämna eventuella klagomål om Simskolor i Roslagen ABs personuppgiftsbehandling kan du kontakta Datainspektionen genom att skicka e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon 08-657 61 00.