Kursstarter

Sommarsimskolor

v.22-23 mån-ons Vallatrop pool

v.24-25 mån-ons Rimbo pool Valby Hage

v. 27 Håknäs, Vätö

v.27 Malsta badplats

v.28 Sunnanö Camping, Öregrund

v.29 Åkerö, Rådmansö

v.29 Gisen, Edsbro

v.30 Rådmansholmen, Blidö i samarbete med Blidö IF

v.31 Spillersboda

v.32 Åkersö, Rådmansö

v.32 Svartnö

Höstens kurser börjar v.36