Kursstarter

Sommarsimskola

Inomhuskurser

v.36-43 (6/9-25/10) Norrtäjle och Gimo

v.46-51 (15/11-20/12) + v.4-5 (24-31/1)

v.10-21 (6/3-22/5) ledigt (v.12,13,14,18)