Kursstarter

Sommarsimskola

v.23 Vallatorp, Täby

v.26 Enviken, Bergshamra i pool

v.26 Malsta badplats, eftermiddagen

v.27 Håknäs badplats, Vätö

v.29 Åkeröbadet

v.30 Rådmanholmen, Blidö

v.30 Spillersboda

v.30 Gisen

v.31 Åkerö

v.31 Spillersboda

Höstens kurs

v.36 – v. 46 ledigt v.44 10 tillfällen.

Vinterkurs

v. 47-50 + v.3-v.8 10 tillfällen.

Vårens kurs

v.10-20 ledigt v.16 10 tillfällen.